Website Banner
daikin 2015

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น........ที่สุดแห่งความสบาย  

แบบติดผนัง รุ่น FTM Series น้ำยาระบบใหม่ R32

แถมเครื่องวัดความดัน

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น FTM Series (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FTM09NV2S/ RM09NV2S
5
12.28
8900
15,900 บาท
2
FTM13NV2S/ RM13NV2S
5
12.06
12700
18,900 บาท
3
FTM15NV2S/ RM15NV2S
5
13.47
14400
21,900 บาท
4
FTM18NV2S/ RM18NV2S
5
12.15
18090
25,900 บาท
5
FTM24NV2S/ RM24NV2S
5
12.19
22530
34,900 บาท
6
FTM28NV2S/ RM28NV2S
5
11.61
24500
36,900 บาท

EER  (Energy Efficiency Ratio) คือค่าประหยัดไฟ ยิ่งสูง ยิ่งประหยัดไฟ

แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR FH_NU PU Series

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

น้ำยา R22 เลือกรับรีโมทแบบไร้สาย หรือรีโมทมีสายได้ (ราคาเท่ากันค่ะ)

** ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้ **

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FH13NUV2S#5 / R13NUV2S1
220 V
13,000
23,900 บาท
2
FH18NUV2S#5 / R18NUV2S1
220 V
18,000
28,900 บาท
3
FH24NUV2S / R24NUV2S
220 V
23,000
33,900 บาท
4
FH30PUV2S / R30PUV2S(Y2S)
220 V
30,000
40,900 บาท
5
FH36PUV2S / R36PUV2S(Y2S)
220 V
36,000
45,900 บาท
6
FH42PUV2S / R42PUY2S
380 V
42,000
53,900 บาท
7
FH48NUV2S / R48NUY2S
380 V
48,000
58,900 บาท
8
FH 60CXV1 / R60CXV1 (รีโมทไร้สาย)
380 V
52,000
63,900 บาท
9
FH 60CXV1 / R60CXV1 (รีโมทมีสาย)
380 V
52,000
65,900 บาท

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR - FHNQ แอร์แขวน (Ceiling Suspened) ระบบน้ำยา R410a

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

น้ำยา R22 เลือกรับรีโมทแบบไร้สาย (BRC7NU66S) หรือรีโมทมีสาย (BRC1NU61S) (ราคาเท่ากันค่ะ)

** ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้ **

ลำดับ
MODEL
เบอร์5
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FHNQ13MV2S / RNQ13MV2S1
5
220 V
13600
24,900 บาท
2
FHNQ18MSV2S / RNQ18MSV2S
5
220 V
17800
29,900 บาท
3
FHNQ24MSV2S / RNQ24MSV2S
5
220 V
24200
37,900 บาท
4
FHNQ30MSV2S / RNQ30MSV2S
5
220 V
30000
44,900 บาท
5
FHNQ24MV2S / RNQ24MV2S
-
220 V
24000
35,900 บาท
6
FHNQ30MV2S / RNQ30MV2S/Y2S1
-
220/380 V
30000
41,900 บาท
7
FHNQ36MV2S / RNQ36MV2S/Y2S1
-
220/380 V
36000
46,900 บาท
8
FHNQ42MV2S / RNQ42MY2S
-
380 V
42000
53,900 บาท
9
FHNQ48MV2S / RNQ48MY2S
-
380 V
48000
58,900 บาท

แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR - FLRN แอร์แขวน (Floor/ Ceiling Suspened) ระบบน้ำยา R410a

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

น้ำยา R410a เลือกรับรีโมทแบบไร้สาย (BRC52A62) หรือรีโมทมีสาย (BRC51A62) (ราคาเท่ากันค่ะ)

** ติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนใต้ฝ้า หรือตั้งพื้น **

ต่างกับรุ่น FH Series คือ ระบบน้ำยา และลักษณะการติดตั้ง

รุ่น FH น้ำยา R22 ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว

รุ่น FLRN น้ำยา R410a ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า ได้

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FLRN18EXV1S / RN18CXV1S
220 V
18,000
28,900 บาท
2
FLRN30EXV1S / RN30DXV1S
220 V
30,000
39,900 บาท
3
FLRN36EXV1S / RN36DXV1S
220 V
36,000
46,900 บาท
4
FLRN42EXV1S / RN42DXY1S
380 V
42,000
53,900 บาท

รุ่นมีเบอร์ 5

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FLRN30EXV1S1 / RN30DXV1S1
220 V
30,000
43,900 บาท
2
FLRN36EXV1S / RN36DXV1S1
220 V
36,000
51,900 บาท

** รุ่น 55000 บีทียู ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้ **

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
5
FLRN55EXV1S / RN55DXY1S
380 V
55,000
63,900 บาท

 

FHC SUPER CASSETTE TYPE - รีโมทแบบไร้สาย

สี่ทิศทางไดกิ้น R22

น้ำยา R22 ราคารีโมทแบบไร้สาย (หรือเลือกรีโมทมีสาย ลด 1,000 บาท)

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FHC18NUV2S / R18NUV2S
220 V
18,000
40,900 บาท
2
FHC24NUV2S / R24NUV2S
220 V
23,000
ไม่มีของ
3
FHC30PUV2S / R30PUV2S(Y2S)
220 V
30,000
52,900 บาท
4
FHC36PUV2S / R36PUV2S(Y2S)
220 V
36,000
57,900 บาท
5
FHC42PUV2S / R42PUY2S
380 V
42,000
63,900 บาท
6
FHC48NUV2S / R48NUY2S
380 V
48,000
65,900 บาท

หน้ากากรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสที่กระทัดรัดและสวยงาม
แผงหน้ากากขนาดเดียวกันสำหรับทุกรุ่น เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกระทัดรัด ส่งผลให้เกิดความกลมกลืน เมื่อถูกแสงไฟ จะดูสวยงามขึ้นและยังทำให้ตัวเครื่องปรับอากาศ หลายตัวที่มีขนาดการทำความเย็นต่างกันเมื่อติดตั้ง ในบริเวณเดียวกันหากมองดูเครื่องจะมีความสบายตา มากขึ้น เพราะหน้ากากเครื่องมีขนาดเท่ากัน

  เกณฑ์ความสูงของเพดานและจำนวนช่องจ่ายลม
18NU-30PU 36PU-48NU
เป่าลม 
4 ทิศทาง
เป่าลม 
3 ทิศทาง
เป่าลม 
2 ทิศทาง
เป่าลม 
4 ทิศทาง
เป่าลม 
3 ทิศทาง
เป่าลม 
2 ทิศทาง
ความสูงของเพดาน มาตรฐาน m 2.7 ม. 3.0 ม. 3.5 ม. 3.2 ม. 3.6 ม. 4.2 ม.
เพดานสูง m (1)  3.0 ม. 3.3 ม. 3.8 ม. 3.6 ม. 4.0 ม. 4.2 ม.
เพดานสูง m (2) 3.5 ม. 3.5 ม. - 4.2 ม. 4.2 ม. -

หมายเหตุ : ช่องจ่ายลมจะถูกกำหนดให้เป็นแบบ 4 ทิศทาง เมื่อส่งออกจากโรงงาน ในกรณีปรับที่ระดับเพดานสูงแบบ (1) และ (2) จะถูกกำหนด ปรับตั้งด้วยรีโมทคอนโทรล

 

FCRN SUPER CASSETTE TYPE - รีโมทแบบไร้สาย น้ำยา R410a

FCRN Daikin

กระจายลม 4 ทิศทาง
น้ำยา R410a ราคารีโมทแบบไร้สาย /รีโมทมีสาย (เลือกได้)
รุ่นมีไฟที่หน้ากาก เพิ่ม 2000 บาท

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FCRN18FXV1S / RN18CXV1S2
220 V
18000
40,900 บาท
2
FCRN24FXV1S / RN24CXV1S2
220 V
2400
48,900 บาท
3
FCRN30FXV1S / RN30CXV1S2
380 V
30000
52,900 บาท
4
FCRN36FXV1S / RN36CXV1S2
380 V
36000
58,900 บาท
5
FCRN42FXV1S / RN42CXV1S21
380 V
42000
65,900 บาท
6
FCRN45FXV1S / RN45CXV1S21
380 V
45000
69,900 บาท

 

FCNQ Series CASSETTE TYPE ROUND FLOW (NON-INVERTER R410A) รีโมทแบบไร้สาย/รีโมทแบบมีสาย (เลือกได้)

FCQ daikin

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FCNQ13MV2S / RNQ13MV2S
220V
13,600
38,900 บาท
2
FCNQ18MV2S / RNQ18MV2S
220V
18,000
48,900 บาท
3
FCNQ24MV2S / RNQ24MV2S
220V
18,000
58,900 บาท
4
FCNQ30MV2S / RNQ30MV2S(Y2S)
220/380V
30,000
63,900 บาท
5
FCNQ36MV2S / RNQ36MV2S(Y2S)
220/380V
36,000
69,900 บาท
6
FCNQ4MV2S / RNQ42MY2S
380V
42,000
76,900 บาท
7
FCNQ4MV2S / RNQ42MY2S
380V
48,000
79,900 บาท

FCQ daikin

 
โทรสั่งซื้อสินค้า 0-2622-4010, 091-770-5598, 089-944-1516 หรือ sales@theaircond.com

เงื่อนไขการติดตั้ง
เงื่อนไขการติดตั้ง
 
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งฟรี ตามมาตรฐาน อุปกรณ์ติดตั้งกรณีส่วนเกิน
 • ท่อน้ำยาแอร์อย่างหนา ยาว 4 เมตร
 กรณีท่อน้ำยาเกิน
 • แอร์ขนาดตั้งแต่ 8000-16000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 400 บาท
 • แอร์ขนาดตั้งแต่ 16001-24000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 600 บาท
 • แอร์ขนาดตั้งแต่ 24001 BTU ขึ้นไป คิดเพิ่มเมตรละ 800 บาท
 • สายไฟยาว 10 เมตร
กรณีสายไฟเกินเมตรละ 100 บาท
 • ท่อน้ำทิ้งยาว 4 เมตร
กรณีท่อน้ำทิ้งเกินเมตรละ 30 บา
 • กรณีเทนแอร์เก่า รับเทนในราคา 1,000 บาท ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ เพื่อประเมินส่วนลดคืนลูกค้าทันที
 • กรณีที่ต้องการซื้อเฉพาะเครื่องสามารถลดราคาค่าติดตั้งได้
  อุปกรณ์เสริมที่แถมไม่สามารถหักลด หรือคืนเป็นเงินสดได้
 
อุปกรณ์เสริมแถมฟรี! อุปกรณ์เสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • แถมฟรี!รางครอบท่อน้ำยาเกรด A 1ชุด/เครื่อง (1 ชุด มีรางครอบ 2 เมตร ฝาครอบ 1 อัน งอโค้ง 1 อัน)
 • แถมฟรี!ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ CDU ชุดมาตฐาน
 • รางครอบท่อ คิดเพิ่มเมตรละ 300 บาท ข้องอ/ข้อต่อ ชิ้นละ 120 บาท ฝาครอบชิ้นละ 150 บาท
 • สำหรับคอนโด LPN อาจต้องใช้ กริวปรับทิศทางระบายลมร้อน ชุดเล็ก 950 บาท ชุดใหญ่ 1400 บาท (ตามความเหมาะสมตำแหน่งติดตั้ง) ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ
 • กรณีติดตั้งชุดอุปกรณ์เบรกเกอร์ สแควร์ดี ชุดละ 120 บาท ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ
The Air Cond ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หจก.อิษฎ์นันทน์ / Itzanan Ltd., Part.

113 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

113 Yaowaraj Road, Sampantawong Bangkok 10100

โทร/Tel: 0-2622-4010-1 แฟกซ์/Fax: 0-2225-3416 Email: itzananshop@gmail.com

Current Pageid = 50