Website Banner
 
Get Audio Code

 
Untitled Document

ฟอกอากาศสะอาด... ด้วยเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN
เทคโนโลยี Daikin Streamer Discharge ยับยั้งสารอันตรายนานาชนิด
 

เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น (Daikin Air Purifier)

เครื่องฟอกไดกิ้น

แคตตาล็อคเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
ราคา
1
MC70MVM6
12,900 บาท

 

เครื่องฟอกไดกิ้น Daikin Streamer Discharge Technology คืออะไร ? 
Streamer Discharge คือรูปแบบการปล่อยประจุพลาสม่าด้วยอิเลคตรอนความเร็วสูง มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา สารเคมีอันตราย และสารก่อภูมิแพ้ได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ การปล่อยประจุพลาสม่าทั่ว ๆ ไป (glow discharge) Stream discharge ของ Daikin จะมีช่วงกว้าง ซึ่งสามารถทำให้ อิเลคตรอน มีโอกาสชนกับ อ๊อกซิเจน และไนโตรเจน ในอากาศได้ง่ายกว่า ในกระแส Stream Discharge อนุภาคอิเล็คตรอนความเร็วสูง จะเกิดทั้ง 3 มิติ เ ป็นบริเวณกว้าง ความเร็วการสลายทำลาย อณูสารมลภาวะ โดยการอ๊อกซิไดซ์ เมื่อชนกระทบ จะสูงกว่ากระแสอากาศ glow discharge ถึงกว่า 1,000 เท่า และได้พิสูจน์แล้วว่า เทคโนโลยี Daikin Streammer Discharge อนุภาคอิเล็คตรอน ความเร็ว สูง จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วิธีกลไกการสลายตัวของเทคโนโลยี Streamer discharge 
พลังงานความร้อน หรือความแรงในการสลายตัวจะเทียบเท่ากับความร้อนประมาณ 100,000 ⁰C*1

*1 การเปรียบเทียบความเร็วการสลายด้วยอิเลคตรอนไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจริง ๆ
 
 
กระบวนการวิธีสลายและยับยั้ง*1 อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยี Streamer discharge
 
 
*1 วิธีวัด: การทดสอบประสิทธิภาพการต่อต้านและกำจัดเชื้อแบคทีเรีย / สถาบันผู้ทดสอบ - Japan Food Research Laboratories / หนังสือรับรองผลการทดสอบเลขที่ 203120769-001 / ผลการทดสอบ สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% : การทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อไวรัส / สถาบันผู้ทดสอบ Kitasata Research Center for Environmental Science / หนังสือรับรองผลการทดสอบเลขที่ 21-0026 (ออกโดยสถาบันผู้ทดสอบ) ผลการทดสอบ - สามารถกำจัดเชื้อไวรัส 99.9%

หมายเหตุ ผลการทดสอบข้างต้นอาจแตกต่างจากสภาพใช้งานจริงเนื่องจากปัจจัยสถานที่ 

*2 สภาพการทดสอบ - หลังจากสารภูมิแพ้ได้รับรังสีอิเล็คตรอนจาก Steamer Discharge ได้ทำการทดสอบชั้นโปรตีนของสารด้วย ELIS method / cataphoresis / ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (ทำการทดสอบร่วมกับ Wakama Medical University) 

*3 วิธีวัด : การทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อไวรัส / สถาบันผู้ทดสอบ Kitasato Research Center for Enviromental Science / หนังสือรับรองผลการทดสอบเลขที่ 21-0026 (ออกโดยสถาบันผู้ทดสอบ) ผลการทดสอบ - สามารถกำจัดเชื้อไวรัส 99.9% 

*4 : Constant generation method (อัตราการเกิดอิเล็คตรอนคงที่) ขนาดของห้องทดสอบ 22-24 ลบ.ม. อุณหภูมิ 23±3⁰C ปริมาณความชื้น 50±20% การระบายอากาศ - เมื่อปริมาณเชื้อไวรัสถึง 0.2 ส่วนต่อล้านส่วน เครื่องสามารถลดเชื้อปริมาณ 0.08 ส่วนต่อล้านส่วนโดยระบายอากาศปริมาณ 36 ลบ.ม. / ชม. ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (เท่ากับปริมาณอากาศหมุนเวียนภายในห้องขนาด 65 ลบ.ม.)
 เครื่องฟอกไดกิ้น
ประหยัด ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่นาน 10 ปี
ด้วยชุดแผ่นกรองทั้งหมด 5 แผ่น แต่ละแผ่นใช้งานได้นานประมาณ 2 ปี จึงไม่ต้องซื้อใหม่นานถึง 10 ปี คำนวณจากสมมุติฐาน ใช้เครื่องภายในห้องที่มีการสูบบุหรี่ 10 มวน/วัน (ตาม Japan Electrical Manufacturers Assocication JEM 1467 Standard) ทั้งนี้ เครื่องไม่สามารถกำจัดสารอันตรายที่อยู่ในควันบุหรี่ อาทิ แก๊สคาร์บอนมอนน็อกไซด์ ฯลฯ 100% และควรเปลี่ยนแผ่นกรองทุก ๆ 2 ปี ขึ้นอยู่กับสถานที่ และสภาพการณ์ ถ้าใช้ในที่ ๆ มีฝุ่นละออง สารมลภาวะในอากาศมาก อายุการใช้งานก็จะสั้นกว่า 2 ปี 

การเก็บรักษาแผ่นกรองง่าย และสะดวก
เนื่องจากแผ่นกรองที่ยังไม่ได้ใช้ มีที่เก็บอยู่ในเครื่อง จึงสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
 
ออกแบบให้อ่านและใช้งานง่าย
 
 

 
โทรสั่งซื้อสินค้า 0-2622-4010, 091-770-5598, 089-944-1516 หรือ sales@theaircond.com

หจก.อิษฎ์นันทน์ / Itzanan Ltd., Part.

113 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

113 Yaowaraj Road, Sampantawong Bangkok 10100

โทร/Tel: 0-2622-4010-1 แฟกซ์/Fax: 0-2225-3416 Email: itzananshop@gmail.com

Current Pageid = 59