Website Banner
 
daikin 2015

เครื่องปรับอากาศ ไดกิ้น........ที่สุดแห่งความสบาย  

แอร์ไดกิ้น
แบบติดผนัง รุ่น FTM Series น้ำยาระบบใหม่ R32

แถมเครื่องวัดความดัน

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น FTM Series (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
เบอร์
EER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FTM09NV2S/ RM09NV2S
5
12.28
8900
15,900 บาท
2
FTM13NV2S/ RM13NV2S
5
12.06
12700
18,900 บาท
3
FTM15NV2S/ RM15NV2S
5
13.47
14400
21,900 บาท
4
FTM18NV2S/ RM18NV2S
5
12.15
18090
25,900 บาท
5
FTM24NV2S/ RM24NV2S
5
12.19
22530
34,900 บาท
6
FTM28NV2S/ RM28NV2S
5
11.61
24500
36,900 บาท

EER  (Energy Efficiency Ratio) คือค่าประหยัดไฟ ยิ่งสูง ยิ่งประหยัดไฟ


บบติดผนัง FTKC SUPER SMILE Inverter รุ่นใหม่ 2017 น้ำยา R32 (ทำความรู้จักน้ำยา R32)
แถมเครื่องวัดความดัน

แอร์อินเวอร์เตอร์

ต่างกับรุ่น FTKM ตรงที่สวิงบน-ล่าง ทิศทางเดียว

ต่างกับรุ่นเก่า คือประหยัดไฟเพิ่มขึ้น เพิ่มฟังก์ชั่นระบบตาอัจฉริยะ (Intelligent eye) ส่งลมเย็นไปที่คน

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น FTKC-RV2S (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
เบอร์
SEER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FTKC09RV2S/ RKC09RV2S
5
20.00
8500 (3400-11600)
20,900 บาท
2
FTKC12RV2S/ RKC12RV2S
5
19.80
11900 (4400-14000)
23,900 บาท
3
FTKC18RV2S/ RKC18RV2S
5
20.82
17700 (5500-20100)
30,500 บาท
4
FTKC24RV2S/ RKC24RV2S
5
19.29
20500 (4800-22900)
38,900 บาท
5
FTKC28RV2S/ RKC28RV2S
5
19.49
24200 (7200-25600)
42,900 บาท

SEER  (Seasonal Energy Efficiency Ratio) คือค่าประหยัดไฟ ยิ่งสูง ยิ่งประหยัดไฟ

บบติดผนัง FTKM Inverter รุ่นใหม่ 2014 น้ำยา R32 (ทำความรู้จักน้ำยา R32)
แถมเครื่องวัดความดัน

แอร์อินเวอร์เตอร์

เหนือกว่ารุ่น FTKM ตรงที่ ประหยัดไฟมากกว่า สวิงบน-ล่าง ทิศทางเดียว และมีระบบตาอัจฉริยะ (Intelligent eye)

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น FTKM (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
เบอร์
SEER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FTKM09NV2S/ RKM09NV2S
5
23.76
8700 (4100-11600)
23,500 บาท
2
FTKM12NV2S/ RKM12NV2S
5
21.81
11900 (4800-14000)
25,900 บาท
3
FTKM15NV2S/ RKM15NV2S
5
20.44
14300 (5100-16400)
29,900 บาท
4
FTKM18NV2S/ RKM18NV2S
5
22.75
17700 (5800-21200)
32,900 บาท
5
FTKM24NV2S/ RKM24NV2S
5
21.43
20500 (6500-23900)
41,500 บาท
6
FTKM28NV2S/ RKM28NV2S
5
18.9
24200 (7800-30400)
45,900 บาท
7
FTKM33NV2S/ RKM33NV2S
5
18.63
29000 (10200-35800)
50,500 บาท

SEER  (Seasonal Energy Efficiency Ratio) คือค่าประหยัดไฟ ยิ่งสูง ยิ่งประหยัดไฟ

แถมเครื่องวัดความดัน

แบบติดผนัง รุ่นใหม่ EKIRA ดีไซด์สวยจากยุโรป เรียบหรูเข้ากับทุกการตกแต่ง น้ำยา R32 (ทำความรู้จักน้ำยา R32)
แอร์ไดกิ้น Ekira
แอร์อินเวอร์เตอร์
ลำดับ
MODEL
เบอร์
SEER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FTKJ09NV1S/ RKJ09NV1S
5
21.68
8500 (4100-11600)
29,900 บาท
2
FTKJ12NV1S/ RKJ12NV1S
5
22.25
11900 (4800-14000)
33,900 บาท
3
FTKJ18NV1S/ RKJ18NV1S
5
20.68
17700 (5800-18800)
43,900 บาท

แบบติดผนัง รุ่นใหม่ Urusara7 น้ำยา R32 (ทำความรู้จักน้ำยา R32)
แถมเครื่องวัดความดัน
แอร์อินเวอร์เตอร์
ลำดับ
MODEL
เบอร์
SEER
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FTXZ09NV1S/ RXZ09NV1S
5
25.74
8500 (2000-13300)
46,900 บาท
2
FTXZ12NV1S/ RXZ12NV1S
5
21.83
11600 (2000-18100)
52,900 บาท
3
FTXZ18NV1S/ RXZ18NV1S
5
22.55
17100 (2000-19800)
68,900 บาท
แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR FH_NU PU Series

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

น้ำยา R22 เลือกรับรีโมทแบบไร้สาย หรือรีโมทมีสายได้ (ราคาเท่ากันค่ะ)

** ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้ **

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FH13NUV2S#5 / R13NUV2S1
220 V
13,000
23,900 บาท
2
FH18NUV2S#5 / R18NUV2S1
220 V
18,000
28,900 บาท
3
FH24NUV2S / R24NUV2S
220 V
23,000
33,900 บาท
4
FH30PUV2S / R30PUV2S(Y2S)
220 V
30,000
40,900 บาท
5
FH36PUV2S / R36PUV2S(Y2S)
220 V
36,000
45,900 บาท
6
FH42PUV2S / R42PUY2S
380 V
42,000
53,900 บาท
7
FH48NUV2S / R48NUY2S
380 V
48,000
58,900 บาท
8
FH 60CXV1 / R60CXV1 (รีโมทไร้สาย)
380 V
52,000
63,900 บาท
9
FH 60CXV1 / R60CXV1 (รีโมทมีสาย)
380 V
52,000
65,900 บาท

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR - FHNQ แอร์แขวน (Ceiling Suspened) ระบบน้ำยา R410a

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

น้ำยา R22 เลือกรับรีโมทแบบไร้สาย (BRC7NU66S) หรือรีโมทมีสาย (BRC1NU61S) (ราคาเท่ากันค่ะ)

** ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้ **

ลำดับ
MODEL
เบอร์5
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FHNQ13MV2S / RNQ13MV2S1
5
220 V
13600
24,900 บาท
2
FHNQ18MSV2S / RNQ18MSV2S
5
220 V
17800
29,900 บาท
3
FHNQ24MSV2S / RNQ24MSV2S
5
220 V
24200
37,900 บาท
4
FHNQ30MSV2S / RNQ30MSV2S
5
220 V
30000
44,900 บาท
5
FHNQ24MV2S / RNQ24MV2S
-
220 V
24000
35,900 บาท
6
FHNQ30MV2S / RNQ30MV2S/Y2S1
-
220/380 V
30000
41,900 บาท
7
FHNQ36MV2S / RNQ36MV2S/Y2S1
-
220/380 V
36000
46,900 บาท
8
FHNQ42MV2S / RNQ42MY2S
-
380 V
42000
53,900 บาท
9
FHNQ48MV2S / RNQ48MY2S
-
380 V
48000
58,900 บาท

แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR - FLRN แอร์แขวน (Floor/ Ceiling Suspened) ระบบน้ำยา R410a

ตั้งแขวน ไดกิ้น

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

น้ำยา R410a เลือกรับรีโมทแบบไร้สาย (BRC52A62) หรือรีโมทมีสาย (BRC51A62) (ราคาเท่ากันค่ะ)

** ติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนใต้ฝ้า หรือตั้งพื้น **

ต่างกับรุ่น FH Series คือ ระบบน้ำยา และลักษณะการติดตั้ง

รุ่น FH น้ำยา R22 ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว

รุ่น FLRN น้ำยา R410a ติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า ได้

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FLRN18EXV1S / RN18CXV1S
220 V
18,000
28,900 บาท
2
FLRN30EXV1S / RN30DXV1S
220 V
30,000
39,900 บาท
3
FLRN36EXV1S / RN36DXV1S
220 V
36,000
46,900 บาท
4
FLRN42EXV1S / RN42DXY1S
380 V
42,000
53,900 บาท

รุ่นมีเบอร์ 5

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FLRN30EXV1S1 / RN30DXV1S1
220 V
30,000
43,900 บาท
2
FLRN36EXV1S / RN36DXV1S1
220 V
36,000
51,900 บาท

** รุ่น 55000 บีทียู ติดตั้งแบบแขวนได้อย่างเดียว ไม่สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นได้ **

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
5
FLRN55EXV1S / RN55DXY1S
380 V
55,000
63,900 บาท

 

แบบแขวนใต้ฝ้า SKYAIR FHQG Series น้ำยา R410A ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)
ตั้งแขวน ไดกิ้น แอร์อินเวอร์เตอร์

ระบบ Inverter น้ำยาใหม่ R410A ราคารีโมทไร้สาย (รีโมทมีสาย ลด 1,000 บาท)

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
ประหยัดไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FHQG13EV2S / RZR13MV2S
220V
5
13880
32,900 บาท
2
FHQG18EV2S / RZR18MV2S
220V
5
18090
39,900 บาท
3
FHQG24EV2S / RZR24MV2S
220V
5
24230
47,900 บาท
4
FHQG30EV2S / RZR30MV2S(Y2S)
220/380 V
5
30090
55,900 บาท
5
FHQG36EV2S / RZR36MV2S(Y2S)
220/380 V
5
36230
62,900 บาท
6
FHQG38EV2S / RZR38MV2S(Y2S)
220/380 V
5
38070
65,900 บาท
7
FHQG42EV2S / RZR42MV2S(Y2S)
220/380 V
-
42,000
69,900 บาท
8
FHQG48EV2S / RZR48MV2S(Y2S)
220/380 V
-
48,000
79,900 บาท
FHC SUPER CASSETTE TYPE - รีโมทแบบไร้สาย

สี่ทิศทางไดกิ้น R22

น้ำยา R22 ราคารีโมทแบบไร้สาย (หรือเลือกรีโมทมีสาย ลด 1,000 บาท)

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FHC18NUV2S / R18NUV2S
220 V
18,000
40,900 บาท
2
FHC24NUV2S / R24NUV2S
220 V
23,000
ไม่มีของ
3
FHC30PUV2S / R30PUV2S(Y2S)
220 V
30,000
52,900 บาท
4
FHC36PUV2S / R36PUV2S(Y2S)
220 V
36,000
57,900 บาท
5
FHC42PUV2S / R42PUY2S
380 V
42,000
63,900 บาท
6
FHC48NUV2S / R48NUY2S
380 V
48,000
65,900 บาท

หน้ากากรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสที่กระทัดรัดและสวยงาม
แผงหน้ากากขนาดเดียวกันสำหรับทุกรุ่น เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกระทัดรัด ส่งผลให้เกิดความกลมกลืน เมื่อถูกแสงไฟ จะดูสวยงามขึ้นและยังทำให้ตัวเครื่องปรับอากาศ หลายตัวที่มีขนาดการทำความเย็นต่างกันเมื่อติดตั้ง ในบริเวณเดียวกันหากมองดูเครื่องจะมีความสบายตา มากขึ้น เพราะหน้ากากเครื่องมีขนาดเท่ากัน

  เกณฑ์ความสูงของเพดานและจำนวนช่องจ่ายลม
18NU-30PU 36PU-48NU
เป่าลม 
4 ทิศทาง
เป่าลม 
3 ทิศทาง
เป่าลม 
2 ทิศทาง
เป่าลม 
4 ทิศทาง
เป่าลม 
3 ทิศทาง
เป่าลม 
2 ทิศทาง
ความสูงของเพดาน มาตรฐาน m 2.7 ม. 3.0 ม. 3.5 ม. 3.2 ม. 3.6 ม. 4.2 ม.
เพดานสูง m (1)  3.0 ม. 3.3 ม. 3.8 ม. 3.6 ม. 4.0 ม. 4.2 ม.
เพดานสูง m (2) 3.5 ม. 3.5 ม. - 4.2 ม. 4.2 ม. -

หมายเหตุ : ช่องจ่ายลมจะถูกกำหนดให้เป็นแบบ 4 ทิศทาง เมื่อส่งออกจากโรงงาน ในกรณีปรับที่ระดับเพดานสูงแบบ (1) และ (2) จะถูกกำหนด ปรับตั้งด้วยรีโมทคอนโทรล

 

FCRN SUPER CASSETTE TYPE - รีโมทแบบไร้สาย น้ำยา R410a

FCRN Daikin

กระจายลม 4 ทิศทาง
น้ำยา R410a ราคารีโมทแบบไร้สาย /รีโมทมีสาย (เลือกได้)
รุ่นมีไฟที่หน้ากาก เพิ่ม 2000 บาท

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FCRN18FXV1S / RN18CXV1S2
220 V
18000
40,900 บาท
2
FCRN24FXV1S / RN24CXV1S2
220 V
2400
48,900 บาท
3
FCRN30FXV1S / RN30CXV1S2
380 V
30000
52,900 บาท
4
FCRN36FXV1S / RN36CXV1S2
380 V
36000
58,900 บาท
5
FCRN42FXV1S / RN42CXV1S21
380 V
42000
65,900 บาท
6
FCRN45FXV1S / RN45CXV1S21
380 V
45000
69,900 บาท

 

FCNQ Series CASSETTE TYPE ROUND FLOW (NON-INVERTER R410A) รีโมทแบบไร้สาย/รีโมทแบบมีสาย (เลือกได้)

FCQ daikin

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FCNQ13MV2S / RNQ13MV2S
220V
13,600
38,900 บาท
2
FCNQ18MV2S / RNQ18MV2S
220V
18,000
48,900 บาท
3
FCNQ24MV2S / RNQ24MV2S
220V
18,000
58,900 บาท
4
FCNQ30MV2S / RNQ30MV2S(Y2S)
220/380V
30,000
63,900 บาท
5
FCNQ36MV2S / RNQ36MV2S(Y2S)
220/380V
36,000
69,900 บาท
6
FCNQ4MV2S / RNQ42MY2S
380V
42,000
76,900 บาท
7
FCNQ4MV2S / RNQ42MY2S
380V
48,000
79,900 บาท

FCQ daikin

FCQ Series CASSETTE TYPE ROUND FLOW (INVERTER R410A)
รีโมทแบบไร้สาย/รีโมทแบบมีสาย (เลือกได้)  
FCQ daikin แอร์อินเวอร์เตอร์

กระจายลม 360 องศา รอบทุกทิศทาง!!

แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น FCQ Series (Download Daikin Catalog)

ลำดับ
MODEL
ระบบไฟ
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
1
FCQ13EV2S / RZR13MV2S No.5
220 V
13880
42,900 บาท
2
FCQ18EV2S / RZR18MV2S No.5
220 V
18090
55,900 บาท
3
FCQ24EV2S / RZR24MV2S No.5
220 V
24230
67,900 บาท
4
FCQ30EV2S / RZR30MV2S(Y2S) No.5
220/380 V
30090
74,900 บาท
5
FCQ36EV2S / RZR36MV2S(Y2S) No.5
220/380 V
36230
82,900 บาท
6
FCQ42EV2S / RZR42MV2S(Y2S)
220/380 V
42000
91,900 บาท
7
FCQ48EV2S / RZR48MV2S(Y2S)
220/380 V
48000
94,900 บาท

FCQ daikin

FCQ daikin

 
โทรสั่งซื้อสินค้า 0-2622-4010, 091-770-5598, 089-944-1516 หรือ sales@theaircond.com

เงื่อนไขการติดตั้ง
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งฟรี ตามมาตรฐาน อุปกรณ์ติดตั้งกรณีส่วนเกิน
 • ท่อน้ำยาแอร์อย่างหนา ยาว 4 เมตร
 กรณีท่อน้ำยาเกิน
 • แอร์ขนาดตั้งแต่ 8000-16000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 400 บาท
 • แอร์ขนาดตั้งแต่ 16001-24000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 600 บาท
 • แอร์ขนาดตั้งแต่ 24001 BTU ขึ้นไป คิดเพิ่มเมตรละ 800 บาท
 • สายไฟยาว 10 เมตร
กรณีสายไฟเกินเมตรละ 100 บาท
 • ท่อน้ำทิ้งยาว 4 เมตร
กรณีท่อน้ำทิ้งเกินเมตรละ 30 บา
 • กรณีเทนแอร์เก่า รับเทนในราคา 1,000 บาท ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ เพื่อประเมินส่วนลดคืนลูกค้าทันที
 • กรณีที่ต้องการซื้อเฉพาะเครื่องสามารถลดราคาค่าติดตั้งได้
  อุปกรณ์เสริมที่แถมไม่สามารถหักลด หรือคืนเป็นเงินสดได้
 
อุปกรณ์เสริมแถมฟรี! อุปกรณ์เสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • แถมฟรี!รางครอบท่อน้ำยาเกรด A 1ชุด/เครื่อง (1 ชุด มีรางครอบ 2 เมตร ฝาครอบ 1 อัน งอโค้ง 1 อัน)
 • แถมฟรี!ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ CDU ชุดมาตฐาน
 • รางครอบท่อ คิดเพิ่มเมตรละ 300 บาท ข้องอ/ข้อต่อ ชิ้นละ 120 บาท ฝาครอบชิ้นละ 150 บาท
 • สำหรับคอนโด LPN อาจต้องใช้ กริวปรับทิศทางระบายลมร้อน ชุดเล็ก 950 บาท ชุดใหญ่ 1400 บาท (ตามความเหมาะสมตำแหน่งติดตั้ง) ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ
 • กรณีติดตั้งชุดอุปกรณ์เบรกเกอร์ สแควร์ดี ชุดละ 120 บาท ** กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ

The Air Cond ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หจก.อิษฎ์นันทน์ / Itzanan Ltd., Part.

113 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

113 Yaowaraj Road, Sampantawong Bangkok 10100

โทร/Tel: 0-2622-4010-1 แฟกซ์/Fax: 0-2225-3416 Email: itzananshop@gmail.com

Current Pageid = 54